RSS

คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีม.6

 

รหัสวิชา ง 43101:  การงานพื้นฐานอาชีพ                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6             จำนวน  40 ชั่วโมง/ภาค                            จำนวน        1       หน่วยกิต               

          ศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างงานกราฟิกระดับเบื้องต้น โดยศึกษาการออกแบบและการสื่อความหมาย  องค์ประกอบพื้นฐานของภาพ   จุด  เส้น  ระนาบ สีและองค์ประกอบ  การจัดองค์ประกอบภาพ  เทคนิคการออกแบบ   การออกแบบสัญลักษณ์    การออกแบบตัวอักษร  อุปกรณ์วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเขียนอักษรด้วย Type Tool การสร้างรูปทรงและการวาดภาพ  การใส่สีให้กับชิ้นงาน  การใช้แถบเครื่องมือวาดรูป การปรับปรุงตกแต่งชิ้นงาน การไล่โทนสี  การสร้างตัวอักษรและข้อความ การทำงานของเลเยอร์   โดยสอนสาธิตปฏิบัติตามกิจกรรม สืบค้นหาข้อมูลจากระบบเครือข่าย ส่งงานผ่านอีเมล์ ใบงานอ่านคิดเรื่องข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
          เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิตในการใช้เทคโนโลยี โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

—————————————————————————————————————————————————————-

โฆษณา
 

พิมพ์ความเห็นที่นี่ค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: